Close

1. februar 2019

Om influensavaksinen

Flere skal vaksineres mot sesonginfluensa i Norge:

  • Medisinske risikogrupper,
  • helsepersonell,
  • svinerøktere og
  • husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar.

Målet er at vi skal oppnå 75 % dekning blant risikogrupper og helsepersonell. Tallene for 2016/17 tyder på en dekning blant eldre over 65 år på 38 %.

En utredning fra FHI og Hdir av kunnskap om og tiltak mot sesonginfluensa vil bli publisert i september i år.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag om å bidra til økt vaksinasjonsdekning blant helsepersonell, definert som «personer som arbeider i helsetjenesten og har pasientkontakt». Helsefaglig utdanning/yrkesstatus er således ikke et nødvendig kriterium for anbefalingen.

Vi anbefaler at alle allmennleger sørger for vaksinering mot sesonginfluensa, både for seg selv og medarbeidere, for beskyttelse av pasientene og av staben.