Close

Nyheter

Om influensavaksinen

Flere skal vaksineres mot sesonginfluensa i Norge: Medisinske risikogrupper, helsepersonell, svinerøktere og husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar. Målet er at vi skal oppnå 75 % dekning blant risikogrupper og helsepersonell. Tallene for 2016/17 tyder på en dekning blant eldre over 65 år på 38 %. En utredning fra FHI og Hdir av kunnskap om […]

Read More